liên hệ

TRẦM HƯƠNG TRƯỜNG KHA

Địa chỉ: 172 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

               760 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP.HCM

Số điện thoại: 028.62997565 - 028.62933702

                       Website: truongkha.vn

 

map

Thông tin liên hệ

facebook