Vật phẩm phong thủy

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2018

Chúc Mừng Thầy được Ban Tổ Chức Chương Trình “Tôn Vinh Tinh Hoa - Giữ Gìn Bản Sắc”
TẶNG BẢNG VÀNG VINH DANH
Doanh Nhân Ca Sĩ Trường Kha
Giám Đốc CTy Mỹ Nghệ Trầm Hương Trường Kha 
Đảm Bảo Danh Hiệu Tâm Tài Đất Việt Vì Sự Nghiệp Phát Triển Cộng Đồng...
Chúc Mừng CTy Mỹ Nghệ Trầm Hương Trường Kha ngày càng hưng thịnh khởi sắc Gặt hái nhiều thành công mới trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống phát triển thuận lợi hân hoan...
viên mãn tâm bồ đề hoan hỷ ! 
Thật An Lành Thầy nhé 
Tổ Tiên ta thuở khai sơ
Giữ làng dựng nước lập đoàn đi lên...
Lễ Hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương là một Lễ Hội lớn hướng về cội
nguồn dân tộc và tỏ lòng biết ơn công lao của Các Vua Hùng !
Và cũng để nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ đến cội nguồn dân tộc bằng hành động thiết thực...luôn xứng đáng tự hào hai tiếng Việt Nam phải ko Thầy !
Thật An Nhiên Thầy nhé !

Ngày Đăng : 14/08/2018 - 9:26 PM

facebook